19. 12. 2016/Kolektiv autorů ze Zemědělské fakulty JU vypracoval největší slovník s rybářskou tematikou v Čechách

Kolektiv autorů ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity zpracoval největší překladatelský rybářský slovník, který byl dosud v Čechách sestaven. Je v česko-anglické a anglicko-české verzi a obsahuje 7 300 hesel v každé jazykové mutaci. Slovník obsahuje výrazy z rybářského odborného názvosloví, pokrývá oblast produkce, genetiky i zpracování ryb.

„Na slovníku jsme s kolegy pracovali s přestávkami přibližně deset let. Nejdříve jsme jej zpracovávali v rámci jednoho projektu. Po jeho skončení jsme se rozhodli v práci pokračovat, jelikož rybářství je široká oblast, která se dynamicky rozvíjí a vznikají stále nové výrazy.  Po letech práce se nám jej podařilo dovést do dnešní podoby,“ sdělil jeden z autorů slovníku doc. František Vácha, který působí na Katedře kvality zemědělských produktů Zemědělské fakulty JU a částečně na Fakultě rybářství a ochrany vod JU.

Slovník je ve formě kompaktního disku. „Předběžně jsme jednali i o knižním vydání slovníku, ale podle vydavatelů by jeho vydání prý bylo nerentabilní s ohledem na to, že jde o úzce zaměřený slovník pro odborníky a odbornou laickou veřejnost,“ upřesnil doc. František Vácha. Katedra proto zvažuje, že ho dá k dispozici na stránkách fakulty nebo katedry, aby byl volně dostupný široké veřejnosti.

Slovník obsahuje výrazy, které se v oblasti rybářství ukázaly jako nejfrekventovanější a snaží se zmapovat oblast komplexně. Zahrnují problematiku akvakultury, zpracovatelských postupů, oblast genetiky, produkce, zpracování a šlechtění ryb a také názvy ryb.

 

Kontakt:
doc. Ing. František Vácha, CSc., Katedra kvality zemědělských produktů ZF JU, tel.: 721 337 759, e-mail: fvacha@zf.jcu.cz,
Mgr. Dagmar Dvořáková, tisková mluvčí, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz.