18. 10. 2016/K akci Forum 2000 se připojila Jihočeská univerzita, pořádá debatu a autorské čtení

Jihočeská univerzita se zapojila do doprovodného programu konference Forum 2000, která se od neděle koná v Praze a u jejíhož zrodu v roce 1997 stál bývalý český prezident Václav Havel. Během dvaceti let své existence se Forum 2000 etablovalo jako významný projekt, v jehož rámci významní hosté z celého světa diskutují zásadní společenská témata sahající od mezináboženského dialogu k lidským právům a národní bezpečnosti.

V rámci doprovodného programu letošního ročníku Fora 2000 - Festivalu demokracie - se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity koná akce „Přemýšlím, proto jsem občanem“. Tématem akce je jedinec, jeho postavení a jeho možnosti a odpovědnost ve veřejném prostoru, ať už se to týká demokracie a její obrany, migrace, sdělovacích prostředků, nárůstu populismu či stoupajícího vlivu sociálních médií.  

Účastníky setkání budou vysokoškolský pedagog a novinář Tomáš Klvaňa, publicista Jan Urban, vědec Libor Grubhoffer a politolog a pedagogog Salim Murad.

Akce se koná ve středu 19. října a je rozdělena na dvě části. Od 14 hodin se koná debata, na kterou od 16.15 hodin naváže autorské čtení, při kterém Tomáš Klvaňa představí svou právě vydanou publikaci Fenomén Trump - poslední vzpoura bílých mužů. 

Setkání se koná v budově Pedagogické fakulty v ulici U Tří lvů 1/A. Akce je určena široké veřejnosti, vstup na ni je volný.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz