15. 12. 2016/Pedagogická fakulta JU má unikát – fakultní školu v zahraničí

Jihočeská univerzita má první fakultní školu v zahraničí. Tou se stala hudební škola Neue Musikmittelschule ve Freistadtu, která bude spolupracovat s Pedagogickou fakultou. Fakulta dosud spolupracovala s mateřskými, základními a středními školami v ČR, nejvíce pak v domovském Jihočeském kraji. Do spolupráce s freistadtskou školou se zapojí katedry germanistiky a hudební výchovy. Jejich studenti budou na rakouské škole pravidelně vyučovat v rámci svých pedagogických praxí.

Pedagogická fakulta JU spolupracuje s desítkami škol v regionu i mimo něj. Nejčastěji se jedná o spolupráci v oblasti pedagogických praxí studentů učitelských oborů, pořádání odborných seminářů pro pedagogy škol nebo hospitace.

„V posledních měsících vedli na freistadtské škole naši studenti několik seminářů a mělo to u místních žáků i učitelů obrovský úspěch. Rozhodli jsme se proto, že se školou navážeme užší spolupráci podobnou té, kterou máme s dalšími českými školami, kam chodí naši studenti na povinné praxe,“ vysvětlila základ spolupráce doc. Hana Andrášová, vedoucí katedry germanistiky Pedagogické fakulty JU. Katedra vychovává učitele němčiny pro 2. stupeň základních škol a dále poskytuje také doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku němčiny na SŠ.

Jelikož má freistadtská škola rozšířenou hudební výuku, do spolupráce se automaticky zapojí také katedra hudební výchovy. Její studenti budou na rakouské škole absolvovat taktéž povinnou praxi a hospitace. Katedra vzdělává budoucí učitele hudební výchovy pro základní, střední a základní umělecké školy.

Že berou obě školy spolupráci vážně a chtějí ji dále rozvíjet i o nepedagogické aktivity, potvrzuje mimo jiné to, že se společně rozhodly oslavit předvánoční čas a uspořádaly ve středu 14. prosince na PF JU adventní koncert. „Na koncertu vystoupili jak studenti naší katedry hudební výchovy, tak přibližně padesát žáků z Freistadtu. Koncert měl neuvěřitelnou atmosféru,“ doplnila doc. Hana Andrášová.

Pedagogická fakulta JU má 29 takzvaných fakultních škol. Patří k nim gymnázia, střední, základní a mateřské školy a také klinická pracoviště. V rámci svého studia na nich každoročně vykonají stovky studentů fakulty svou povinnou praxi.  

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
tel.: 389 032 160
mobil: 724 347 949
e-mail: dvorakovad@jcu.cz