14. 9. 2016/Zdravotně sociální fakulta JU pořádá mezinárodní sympozium o ošetřovatelství

Prestižní mezinárodní sympozium, u jehož zrodu stála Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, se ve svém devátém ročníku opět vrací do Českých Budějovic. Uskuteční se 15. a 16. září v přednáškových sálech budovy Vltava. Organizátoři očekávají kolem 120 účastníků z Polska, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Turecka, Iráku a dalších zemí.

Akce se koná právě v době, kdy se v České republice připravuje legislativní změna ve vzdělávání sester. „Z tohoto důvodu bude hlavní blok sympozia zaměřený na vzdělávání sester ve státech Visegrádské čtyřky a vystoupí v něm také kolegové z Německa a Rakouska. Naši politici totiž často uvádějí německý a rakouský systém vzdělávání za vzor, což je však zavádějící, protože jak v Německu, tak v Rakousku se postupně vzdělávání sester přesouvá na vysoké školy,“ vysvětlila děkanka ZSF JU prof. Valérie Tóthová. V této souvislosti vznikne v Českých Budějovicích Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.

Letošní ročník sympozia má téma Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. Jednotlivé sekce se budou zabývat legislativou, právem a etikou, klinickou, komunitní a multikulturní péčí, vzděláváním, výzkumem a příklady dobré praxe. „Cílem je hledání možností dalšího vývoje uvedených oborů a zkvalitňování péče o pacienta. Pro zkvalitnění péče je nutná užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a praxí,“ uvedla za organizátory Marie Trešlová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Jednacím jazykem je angličtina, ale hlavní blok o vzdělávání bude simultánně tlumočený do češtiny.

Tradice kongresů, které si již získaly velké mezinárodní renomé, se zrodila v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta JU totiž od roku 2001 začala každoročně organizovat Jihočeské ošetřovatelské dny, které postupně lákaly stále více zahraničních účastníků. Nyní je tato akce důležitým fórem pro zdravotníky zemí tzv. Visegrádské čtyřky, tedy z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, a každým rokem přibývá i odborníků z dalších zemí. Svoji účast už potvrdili zástupci praxe a vzdělávacích institucí z celé České republiky, s aktuálními informacemi přijede zástupce prezidia České asociace sester.

Mezi hosty budou zástupci partnerských univerzit, převážně vyučující v daných oborech, a zástupci z praxe. S příspěvky vystoupí rovněž studenti ZSF JU, kteří vytvořili výborné bakalářské a diplomové práce. K nejdůležitějším tématům budou patřit prevence zdraví, vzdělávání sester, péče o seniory, role porodní asistentky v systému péče, multikultura, dobrá praxe v ošetřovatelství, problematika práce záchranářů a také například násilí a agrese při poskytování péče.

http://www.zsf.jcu.cz/cs/zsf-ju-usporada-v-zari-mezinarodni-kongres-o-osetrovatelstvi

 

 
 
Bližší informace:
Alena Binterová
Zdravotně sociální fakulta JU
tel. 702 031 926
e-mail: abinterova@zsf.jcu.cz