13. 9. 2016/Jihočeská univerzita udělí čestný doktorát významnému českému archeologovi Jiřímu Fröhlichovi. Bude to v pořadí již 28 doktorát, který JU za 25 let své existence udělí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích udělí čestný doktorát významnému českému archeologovi Jiřímu Fröhlichovi. Ten patří k nejrespektovanějším a odborně nejplodnějším českým archeologům současnosti. Titul doctor honoris causa bude Jiřímu Fröhlichovi udělen na slavnostním ceremoniálu, který se koná ve středu 14. září od 10.30 hodin v obřadní síni českobudějovické radnice.

Jiří Fröhlich je výrazná osobnost české archeologie. Jeho odborný záběr je obdivuhodný. V archeologii není období či téma, jemuž by se nevěnoval, či k němu alespoň drobným dílem nepřispěl.

„Jiří Fröhlich si již před mnoha desetiletími vybudoval pozici respektovaného a zkušeného znalce jihočeské archeologie a obecně regionální historie. A to navzdory tomu, že mu nebylo umožněno tento obor za minulého režimu vystudovat. Odborné vzdělání si doplnil počátkem osmdesátých let dálkovým studiem muzejnictví,“ upřesnil doc. Ondřej Chvojka, vedoucí Archeologického ústavu Filozofické fakulty JU a dodal: „Jen mizivé procento jeho kolegů má tak široký chronologický i tematický záběr jako právě Jiří Fröhlich. Je prototypem všestranně zaměřeného badatele, což je v dnešní době, kdy se většina odborníků specializuje na určité období, poměrně vzácný jev.“

Celý profesní život Jiří Fröhlich zasvětil archeologii. Zaměřil se především na archeologii jižních Čech. Za svoji aktivní kariéru se mu podařilo objevit a prozkoumat stovky českých archeologických lokalit, a to zejména na Písecku. S tímto krajem je velmi úzce spojen pracovně i osobně, jelikož je rodilý Písečan a k dané oblasti má velmi vřelý vztah.

Práce Jiřího Fröhlicha se neomezuje pouze na terénní výzkum, ale je mnohem pestřejší. Věnuje se například i ediční a redakční činnosti, současně je členem také několika redakčních rad odborných časopisů a sborníků. Je autorem či spoluautorem stovek odborných článků, recenzí a dvacítky knih. V minulosti se podílel i na vědeckých projektech, domácích i zahraničních.

Curriculum vitae
25. 9. 1946      narozen v Písku
1961 – 1965    studium Střední průmyslové školy v Písku
1980 – 1990    etnograf Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
1981 – 1983    studium muzejnictví při Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze
1990 – 2011    archeolog v Prácheňském muzeu v Písku, od roku 1996 vedoucí archeologického oddělení                 

 

Od svého založení v roce 1991 Jihočeská univerzita udělila 27 čestných doktorátů. Mezi držiteli jsou významné osobnosti z domova i zahraničí. Ocenění v minulosti získali například špičkoví odborníci v oboru biologie, ekologie, literatury, historie, teologie či filozofie. Držitelem čestného doktorátu Jihočeské univerzity je například světově uznávaný chemik Antonín Holý, který je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV a hepatitidy typu B.

Kompletní seznam držitelů čestného doktorátu Jihočeské univerzity je na http://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/cestne-doktoraty/seznam-udelenych-cestnych-doktoratu/view

JU uděluje čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa (dr. h. c.) významným domácím a zahraničním osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo jinak o prospěch lidstva. Návrh na udělení titulu podává děkan spolu se stanoviskem vědecké rady příslušné fakulty rektorovi. Návrh schvaluje vědecká rada univerzity.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz