13. 10. 2016/Na Jihočeské univerzitě se konají imatrikulace. Slavnostní slib složí také děti, které mají poprvé v historii JU možnost navštěvovat Dětskou univerzitu

Na Jihočeské univerzitě se v těchto dnech konají imatrikulace, při kterých studenti prvních ročníků bakalářských, magisterských a doktorských oborů skládají slavnostní slib a jsou tak oficiálně přijati do akademické obce JU. Od minulého týdne, kdy byl na univerzitě zahájen nový akademický rok, budou až do konce října imatrikulovány čtyři tisícovky nových studentek a studentů, kteří nastoupili do více než 200 oborů na osmi fakultách JU. K těmto nováčkům se přidá také sedmdesátka dětí, které budou na Jihočeské univerzitě navštěvovat Dětskou univerzitu. V pětadvacetileté historii JU je to poprvé, kdy se Dětská univerzita dětem nabízí.

Imatrikulace dětí se koná v sobotu 15. října od 10 hodin v aule Pedagogické fakulty v budově v Dukelské ulici. Imatrikulace dětí bude mít slavnostní ráz jako imatrikulace ostatní, tj. zúčastní se jí zástupci fakult, které univerzitu pro děti pořádají, malí studenti budou skládat slavnostní slib a obdrží také imatrikulační list. Že se děti na imatrikulaci těší, dokládá i počet jejich blízkých, kteří se na ni předběžně nahlásili. Podpořit děti by mělo přijít přibližně 150 jejich nejbližších – rodičů, sourozenců, babiček a dědečků.

Dětskou univerzitu budou navštěvovat žáci ve věku od 6 do 12 let, kteří mají zájem o poznávání světa. V rámci Dětské univerzity JU se děti seznámí s vysokoškolským prostředím a získají nové vědomosti, to vše hravou formou. Semináře budou badatelsky zaměřené, cílem je děti do aktivit co nejvíce zapojit.

Program Dětské univerzity tvoří tři fakulty - Pedagogická, Rybářství a ochrany vod a Zdravotně sociální. Do budoucna se plánují zapojit také další fakulty. Ačkoliv je Dětská univerzita na JU novinkou, všechny její fakulty dlouhodobě pořádají různě zaměřené akce pro děti. Zemědělská fakulta například pořádá prohlídky školního statku, Teologická fakulta již řadu let rozvíjí program Filozofie pro děti zaměřený na rozvoj kritického myšlení a Přírodovědecká fakulta pořádá letní a příměstské tábory, při kterých odborníci z fakulty dětem přibližují fascinující svět přírody.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz