10. 11. 2016/Ministryně školství Valachová diskutovala na Jihočeské univerzitě se studenty nejen o novelizovaném vysokoškolském zákoně

Studenti zejména Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity se ve středu 9. listopadu setkali s ministryní školství České republiky Kateřinou Valachovou, která na akademické půdě diskutovala s účastníky přednášky o novele vysokoškolského zákona.

Ministryně školství Kateřina Valachová se na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích setkala nejen se zástupci vedení univerzity v čele s rektorem Tomášem Machulou, ale především s téměř 150 studenty, kteří měli možnost se s ministryní setkat osobně. Příjemná atmosféra na přednášce nabádala studenty k četným dotazům, které se dotkly kromě problematiky vysokého školství, například i dnes velmi diskutované inkluze, státních maturit nebo podpory řemesel a nematuritních oborů. 

Studenty a pedagogy Jihočeské univerzity však zajímaly i změny ve způsobu financování vysokého školství, podmínky pro dělení vysokých škol na profesní a akademické, ale i kvalita vysokoškolského studia. Na jednání s představiteli vedení univerzity pak byly dále diskutovány významné změny vyplývající z novely vysokoškolského zákona, spojené především s novým uspořádáním studijních programů a oborů, které si nově budou řešit samy vysoké školy. V praxi to znamená, že studijní programy již nebude akreditovat centrální akreditační komise v Praze, ale vysoké školy budou mít svůj vnitřní systém akreditace. Na tuto významnou změnu, která s sebou nese i řadu problémů, se nyní všechny vysoké školy intenzivně připravují.

 

Kontakt:

Ing. Petr Štumpf
tel.: 387 772 449
mobil: 776 732 662
e-mail: pstumpf@ef.jcu.cz