Vedení JU

Rektor:

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor 

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

Prorektoři:

doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
prorektor pro vědu a výzkum, statutární zástupce rektora

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
prorektor pro vnitřní hodnocení

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

Ing. Michal Hojdekr, MBA
prorektor pro rozvoj

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
prorektor pro řízení a vnější vztahy

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení

 

Kvestorka:

Ing. Jiřina Valentová
kvestorka

Foto ve vyšší kvalitě ke stažení