2019

R 393 z 22. 1. 2019
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2019/2020
R 395 z 12. 2. 2019
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2019/2020
R 396 z 14. 2. 2019
Opatření rektora k vyhlášení Ceny rektora za prestižní vědeckou publikaci
R 397 z 1. 4. 2019
Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestorku
R 398 z 2. 5. 2019
Opatření rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2019
R 399 z 24. 5. 2019
Opatření rektora k aplikaci zákona o registru smluv
R 402 z 1. 7. 2019
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
R 403 z 1. 8. 2019
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
R 403 Dodatek č. 1
R 404 z 1. 8. 2019
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2020
R 407 z 25. 9. 2019
Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na Rektorátu JU
R 409 z 30. 9. 2019
Opatření rektora k tvorbě a schvalování rozpočtu na JU
R 410 ze 4. 10. 2019
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
R 410 ze 4. 10. 2019 - přílohy
R 410 from October 4, 2019
Ordinance of the Rector issuing Standards for Accreditation and Implementation of Degree Programmes at the University of South Bohemia in České Budějovice
R 410 – Annexes
R 411 ze 7. 10. 2019
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
R 412 z 31. 10. 2019
Rozhodnutí rektora o konání doplňovacích voleb do AS JU na FROV
R 413 z 9. 12. 2019
Opatření rektora JU k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2019 na rektorátu
R 414 z 18. 12. 2019
Opatření rektora o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíce říjen až prosinec 2019
R 411 from October 7, 2019
Rector’s Ordinance on personal data protection regarding labour-law relationships