R 344 z 20. 12. 2016

Opatření rektora, jímž se vydávají Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů JU

application/pdf R_344_Pravidla_tvorby_strateg_dokumentu.pdf — (pdf; 321 kB)