R 246 ze 7. 6. 2013

Opatření rektora upravující podmínky studia rodičů a uznané doby rodičovství
R 246 ze 7. 6. 2013
Opatření rektora upravující podmínky studia rodičů a evidence uznané doby rodičovství
R 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 1
R 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 2
R 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 3