R 156 z 8. 6. 2010

Opatření rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU

application/pdf r156_2010.pdf — (pdf; 2857 kB)