2010

R 165 z 13. 12. 2010
Opatření rektora k prokazování identity studentů a zaměstnanců JU
R 164 z 25. 10. 2010
Opatření rektora k vyplácení odměn z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti
R 161 z 23. 8. 2010
Opatření rektora, kterým se stanoví postup zajištění úkoly ubytovny "Vltava" dle havarijního plánu JE Temelín
R 156 z 8. 6. 2010
Opatření rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU
R 140 z 6. 1. 2010
Opatření rektora o evidenci a odškodňování úrazů studentů JU