2007

R 95 z 23. 11. 2007
Opatření rektora o užívání počítačů, počítačové sítě a software na Jihočeské univerzitě
R 94 z 6. 11. 2007
Opatření rektora k předcházení a mírnění škod působených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
R 86 z 22. 5. 2007
Opatření rektora k zabezpečení evidence pracovní doby na JU
R 84 z 25. 4. 2007
Opatření rektora k zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
R 77 z 13. 3. 2007
Opatření rektora o poskytování první pomoci - Traumatologický plán