Informace podle zákona č. 23/2017 Sb.

Soubor PDF documentDruhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021 až 2022 - SCHVÁLENO
Soubor PDF documentNávrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2019 na jednotlivé součásti JU - SCHVÁLENO
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetNávrh na rozdělení institucionální části příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost pro rok 2019 - SCHVÁLENO
Soubor PDF documentInformace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a o jeho skutečném plnění
Soubor PDF documentDruhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019 až 2020 - SCHVÁLENO
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetNávrh na rozdělení institucionální části příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost pro rok 2018 - varianta B - SCHVÁLENO
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetNávrh na rozdělení institucionální části příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost pro rok 2018 - varianta A
Soubor PDF document2. návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na jednotlivé součásti JU - SCHVÁLENO
Soubor PDF documentVýroční zpráva o hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty JU (výnosy a náklady roku 2016)
Soubor PDF documentDruhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu 2018 až 2019 - SCHVÁLENO
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetNávrh na rozdělení institucionální části příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost pro rok 2017 - SCHVÁLENO
Soubor PDF documentNávrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2017 na jednotlivé součásti JU - SCHVÁLENO