Změny v organizaci volitelné tělesné výchovy

Od zimního semestru Akademického roku 2019/2020 dochází ke změně organizace volitelné tělesné výchovy na Jihočeské univerzitě. Kolegium rektora rozhodlo, že každý student v bakalářském studijním programu může libovolně během svého tříletého studia absolvovat pouze dva předměty volitelné tělesné výchovy či kurzovní výuky (jeden v ZS a jeden v LS).

Pokud se student rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu, popřípadě doktorském studijním programu, má opět možnost zapsat si během těchto studií dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS). Všechny sporty jsou nabízeny pod jednotnou zkratkou: KTS/VTVZS pro zimní semestr, resp. KTS/VTVLS pro letní.

Pokud student bude mít vyčerpány zápisy KTS/VTVZS a KTS/VTVLS a bude mít i nadále zájem navštěvovat další předmět volitelné tělesné výchovy či případně předměty, které do nabídky KTS/VTVZS a KTS/VTVLS nejsou zařazeny, může se přihlásit do kurzu Celoživotního vzdělávání v rámci nabídky otevřených zájmových kurzů PF, které jsou zveřejněny na těchto stránkách. Cena kurzu je 560,- Kč za 13 lekcí (cena jedné lekce v rámci kurzu je tak 43,- Kč).

Manuál přihlašování na volitelné tělesné výchovy (web katedry tělesné výchovy a sportu)

Naše fakulty

Více o našich fakultách