Zdravotně sociální fakulta JU otevře nový studijní program pro vzdělávání dětských sester

Pro zájemce o práci na dětském oddělení nemocnic či v ordinacích pediatrů otevře Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od října nový studijní program Pediatrické ošetřovatelství. Právě teď vyhlásila zkrácené přijímací řízení, takže uchazeči se mohou hlásit do 10. srpna a přijímací zkoušky budou skládat 26. srpna. Fakulta tím reaguje na nedávné legislativní změny ve vzdělávání dětských sester a také na obrovskou poptávku po dětských sestrách. Proto tento program nabízí jak v prezenční, tak v kombinované formě, to znamená s možností dálkového studia.

Tato profese je atraktivní a uplatnění velmi široké. V minulých letech bylo možné získat odbornost dětské sestry teprve až po dokončení tříletého bakalářského studia oboru Všeobecná sestra, což ZSF JU nabízela formou odborného modulu Ošetřovatelská péče v pediatrii v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Díky tomu má pro otevření programu Pediatrické ošetřovatelství všechny předpoklady: jak zázemí včetně moderních výukových modelů, tak zkušené pedagogy. Podle děkanky bude ZSF JU jednou z mála vysokých škol, která bakalářský program Pediatrické ošetřovatelství zahájí.

Bližší informace v následujícím odkazu.