Dny španělské kultury podpořil svou účastí velvyslanec Španělska

Jeho Excelence Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, velvyslanec Španělského království v České republice, navštívil ve čtvrtek 23. dubna Jihočeskou univerzitu.

Po setkání s prorektorkou pro zahraniční vztahy doc. Dagmar Škodovou Parmovou a děkanem Filozofické fakulty prof. Vladimírem Papouškem zahájil velvyslanec dvoudenní romanistickou akci nazvanou Jornadas sobre Hispanismo, Edición y Cultura Digital. V jejím rámci přednášeli renomovaní pedagogové českých a španělských univerzit a uskutečnil se celodenní workshop pro učitele španělského jazyka středních a jazykových škol, ale i pro ostatní zájemce z řad široké veřejnosti.