Významné ocenění projektu realizovaného na katedře germanistiky PF JU

Zástupci katedry germanistiky Pedagogické fakulty JU společně s kolegy z Univerzity Pasov převzali v pondělí 24. 6. 2019 Evropskou jazykovou cenu Label 2019 za projekt „Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí“.

Slavnostní předání ceny proběhlo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT v Praze. V letošním roce byla cena udělována poosmnácté a oceněny byly projekty, které se zaměřovaly na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů cizích jazyků, na výuku a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem a na zlepšení přístupu studentů k jazykové a interkulturní rozmanitosti v příhraničních regionech.