Úspěšný článek v časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry

Výzkum organických sirných sloučenin zemědělských produktů, který je dlouhodobě prováděn vědeckou skupinou doc. Ing. Romana Kubce, Ph.D. na Katedře aplikované chemie ZF, vyústil v další publikaci v časopise Americké chemické společnosti Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Článek s názvem „Isoalliin-derived thiolanes formed in homogenized onion“ (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.9b01384) popisuje izolaci a identifikaci několika skupin dosud neznámých organosirných sloučenin spontánně vznikajících při kulinárním i průmyslovém zpracování cibule. Publikované výsledky podstatným způsobem rozšířily dosavadní znalosti o látkách ovlivňujících senzorické i biologické vlastnosti této významné zemědělské plodiny.

Unikátnost dosažených výsledků byla redakcí oceněna tím, že téma článku našich kolegů bylo umístěno na titulní stranu tohoto renomovaného vědeckého časopisu.