Úspěch studentky Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity

Studentka ZF JU Ing. Michaela Brzáková se úspěšně zúčastnila soutěže o udělení Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2019. Jedná se o soutěž, kterou Ministerstvo zemědělství ČR oceňuje mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji.

Michaela získala v soutěži 3. místo za svůj impaktovaný článek na téma „Genetické parametry dlouhověkosti jako prostředek ke zlepšení profitability masného skotu“. V letošním ročníku se do soutěže přihlásilo rekordních 62 návrhů. Z přihlášených příspěvků bylo vybráno 8 nejlepších, které jejich autoři prezentovali před odbornou komisí. Ta následně vybrala 3 nejlepší. Komisi nejvíce zajímalo uplatnění výsledků v praxi. Vzhledem k tomu, že dlouhověkost je nízce dědivá vlastnost, která je do velké míry ovlivněna prostředím, je jedinou efektivní možností, jak zvýšit dlouhověkost krav, předpověď plemenných hodnot, pro něž je nutná znalost tzv. genetických parametrů.