Studenti a pedagogové PF JU navštívili Armstrong State University v USA

V druhé polovině září absolvovala skupina vybraných studentů učitelství Pedagogické fakulty JU pod vedením pedagogů, RNDr. Renaty Ryplové, Ph.D. a Mgr. Kateřiny Dvořákové, Ph.D., desetidenní stáž na Armstrong State University v Savannah ve státě Georgia v USA.

Stáž byla další z akcí konaných v rámci již desetileté spolupráce mezi Armstrong State University a Jihočeskou univerzitou. Po dvou návštěvách amerických delegací na Pedagogické fakultě v letech 2015 a 2016 se jednalo o historicky první pobyt studentů naší fakulty v Savannah.

Kolegové z Armstrong State University připravili velmi různorodý odborný i kulturní program pro celou skupinu. V rámci stáže měli studenti možnost zúčastnit se výuky vybraných didakticky zaměřených předmětů na hostitelské univerzitě a na Savannah State College. Mohli diskutovat s americkými studenty  o systémech vzdělávání v obou zemích i aktuálních tématech společenských, kulturních i ekonomických. Cenné pedagogické zkušenosti a didaktické nápady pak získali naši adepti učitelství v rámci hospitací na místních základních a středních školách, kde měli možnost sledovat výuku ve svých profilových předmětech a zapojit se do ní. Získané poznatky a náměty pro praxi pak studenti pravidelně reflektovali se svými pedagogy. 

 „Byla to obrovská zkušenost. Mnoho jsme se naučili a nápady si odnášíme do praxe. Je dobře, že jsme mohli porovnat americké a české školství, obojí má své klady a zápory," charakterizovali účastníci stáže svůj pobyt v Savannah.

„Zúčastněným studentům patří poděkování za skvělou reprezentaci fakulty. Vysloužili si četné pochvaly ze strany hostitelů, včetně vedení Armstrong State University, jak za celkově vynikající vystupování a správný ‚pedagogický zápal‘ s nímž se pouštěli do všech programových aktivit, tak i za velmi dobrou znalost angličtiny," říká Renata Ryplová. O dobré reprezentaci svědčí především fakt, že vedení College of Education v závěru návštěvy projevilo zájem již navázanou spolupráci dále prohlubovat například formou dlouhodobějšího studia amerických a českých studentů na partnerských univerzitách či dalších výměn akademických pracovníků.

Stáž českých studentů a pedagogů se uskutečnila za podpory projektu Institucionální plán 2016-18 Jihočeské univerzity - Internacionalizace.