Prohlášení rektora Libora Grubhoffera ke kauze profesury doc. Martina C. Putny

Vážení a milí, kolegyně a kolegové, studenti a akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci Jihočeské univerzity.

Dovolte mně, abych se velmi striktně vyjádřil k úmyslu prezidenta Zemana nejmenovat kolegu doc. Martina C. Putnu profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Považuji tento mediálně zveřejněný úmysl prezidenta Zemana za naprosto skandální a bezprecedentní za bezmála čtvrtstoletí znovu obnovené demokratické společnosti v naší zemi. V posledních měsících jsme v České konferenci rektorů, ale také ve vedení naší univerzity a v její akademické obci vedli hektické diskuse k novele Zákona o vysokých školách, včetně jeho části věnované habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem. Shodli jsme se na tom, že bychom nechtěli nic měnit na způsobu jmenování profesorů prezidentem republiky na návrh příslušných vědeckých rad vysokých škol/univerzit, že bychom chtěli tímto zachovat celé proceduře společenskou závažnost a výjimečnost takového úkonu. Jak nečekaně brzy nás zaskočila včerejší zpráva o úmyslu bezprecedentní obstrukce hlavy státu v případě jmenování kolegy Martina C. Putny.

Kolegyně a kolegové, dovolte, abych za sebe a jistě i za podstanou část naší Jihočeské univerzity vyjádřil podporu prohlášení i bezprostřední reakci prof. Václava Hampla, rektora Univerzity Karlovy a předsedy České konference rektorů, ke kauze jmenovaní Martina C. Putny profesorem.

Pevně doufám, že se jedná v tomto případě toliko o další mediální výstřelek prezidenta, a jmenování docenta M. C. Putny profesorem Univerzity Karlovy bude v příštích dnech prezidentem podepsáno. V opačném případě bych se nemohl smířit, a jistě většina z Vás, s tímto zcela nepřijatelným projevem bývalých totalitních praktik.

S přáním všeho dobrého,

Libor Grubhoffer
rektor Jihočeské univerzity