Slavnostní uvedení knihy „Pokušení neviditelného: Myšlení moderny"

Ve středu 11. prosince 2019 se ve vestibulu Filozofické fakulty a Rektorátu JU konalo slavnostní uvedení knihy „Pokušení neviditelného: Myšlení moderny“, kterou vytvořil autorský kolektiv pod vedením prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. Autorský tým byl osmičlenný (Michal Bauer, Veronika Černíková, Martina Halamová, Marie Langerová, Vladimír Papoušek, Ondřej Pešek, David Skalický a Josef Vojvodík) a na vybraných případových studiích se pokusil ukázat proměny myšlení mezi modernisty, jeho transformace či případné kolapsy, a to zejména z období první poloviny dvacátého století.

Autoři tuto knihu věnovali panu Jiřímu Brabcovi s poděkováním za inspiraci a rovněž v upomínku jeho významného životního jubilea. Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. (*1929) je význačný český literární historik, lexikograf, editor a rovněž doctor honoris causa naší univerzity. Těžiště jeho práce spočívá v literární historii – především v oblasti poezie a myšlení o umění. Od počátku své vědecké činnosti čerpal metodologicky podněty od F. X. Šaldy a pražského strukturalismu, jeho kritické myšlení se vyznačuje dlouhodobě otevřeností k množství podnětů soudobého teoretického uvažování. Jako editor připravil kritická vydání řady autorů, podílel se zvláště na vydávání spisů T. G. Masaryka a Jaroslava Seiferta. Je autorem dvoudílné Bibliografie Františka Langera, významnou prací byl samizdatový Slovník českých spisovatelů s podtitulem Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979 (spolu s dalšími), který obsahuje biografické a bibliografické údaje o více než 400 českých spisovatelích, jejichž díla zamlčovala oficiální literární věda. Za knihu studií Panství ideologie a moc literatury obdržel v roce 2010 Cenu F. X. Šaldy. Byl členem kolektivu autorů třídílných Dějin nové moderny, z nichž první práce získala ocenění Magnesia Litera (2011).