Slavnostní ukončení Letní školy slovanských studií na Filozofické fakultě JU

Letní školu slovanských studií pořádal Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kurzy byly určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky.

Dne 5. 9. 2019 ve 14:00 hodin proběhlo slavnostní ukončení 28. ročníku Letní školy slovanských studií, která je organizována Filozofickou fakultou JU. Závěrečná ceremonie se konala v aule Jihočeské univerzity a součástí programu bylo klavírní hudební vystoupení paní doktorky Věry Bauerové a barytonisty Tomáše Maliniaka. V druhé části programu byly studentům předány certifikáty o absolvování ředitelkou Letní školy slovanských studií Mgr. Markétou Maturovou, Ph.D.