Sedmačtyřicet cizinců se na Filozofické fakultě učí češtinu v rámci Letní školy slovanských studií

V pondělí 19. srpna 2019 byl na Filozofické fakultě JU zahájen už 28. ročník Letní školy slovanských studií (LŠSS). V letošním roce na ni dorazilo téměř padesát cizinců z 12 zemí, kteří se chtějí naučit nebo si vylepšit češtinu. Kurzu se účastní úplní začátečníci, ale i zdatnější uživatelé češtiny. Jsou mezi nimi studenti i zájemci z řad široké veřejnosti.

Do Českých Budějovic přijeli účastníci z Německa, Rakouska, Velké Británie, Francie, Itálie, Ruska, Chorvatska, Rumunska, Slovinska, Japonska, Mongolska a Malty. Do tajů češtiny budou intenzivně pronikat následující tři týdny.

Letní škola slovanských studií je stále oblíbenější. „Velmi nás těší, že se někteří studenti z minulých let vracejí, případně se v dalších ročnících hlásí jejich příbuzní či přátelé,“ sdělila ředitelka školy Mgr. Markéta Maturová, Ph.D., z oddělení lingvistiky Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

První den byl tradičně věnovaný přivítání účastníků, jejich seznámení se mezi sebou a s lektory. Po slavnostním zahájení, které se konalo od 10 hodin na Filozofické fakultě JU, absolvovali jazykový test. Ten je pomohl podle stávající znalosti češtiny rozřadit do jedné ze skupin, ve kterých bude výuka probíhat. Jejich znalosti se pohybují od úplných začátečníků, přes mírně a středně pokročilé až po pokročilé. „Většina studentů jsou bohemisté, nejčastěji studenti bohemistiky, kteří studují češtinu ještě s dalším cizím, ne vždy slovanským, jazykem“, doplňuje ředitelka LŠSS.

Letní škola slovanských studií nabízí vedle klasické jazykové výuky, která zahrnuje procvičování gramatiky, výslovnosti a četby, i přednášky zaměřené například na českou literaturu nebo historii. Program zpestří promítání českých filmů, aby se účastníci kurzu seznámili s českou kulturou obecně. V rámci volnočasových aktivit studenti navštíví významné jihočeské památky. Objeví kouzlo Třeboně, Nových Hradů, Českého Krumlova či Hluboké nad Vltavou. Tyto aktivity napomáhají vzájemnému poznání studentů a zároveň představují možnost, jak si neformálně procvičit češtinu.

Letní škola slovanských studií má na JU dlouhou tradici. Letos se do koná její dvacátý osmý ročník a za celou tuto dobu se jí zúčastnila již téměř tisícovka zájemců o studium češtiny. LŠSS potrvá na Jihočeské univerzitě do 9. 9. 2019.


Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všichni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu.