Rozhodnutí ředitele KaM JU č.2 / 2020 k cenám za ubytování v měsíci květnu 2020 na kolejích JU

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky, dále v souvislosti s oznámením vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a po projednání s rektorem JU vydávám toto rozhodnutí k cenám za ubytování v měsíci květnu tohoto roku:

1. Jako kompenzaci za vzniklou situaci spojenou s výše uvedeným poskytnou KaM JU studentům 50 % slevu na ubytování v kalendářním měsíci květnu 2020 při splnění následujících podmínek:

  • Student byl ubytován na KaM JU k datu 31.3.2020
  • Student bude ubytován na kolejích JU celý měsíc květen
  • Platba na měsíc květen 2020 bude řádně uhrazena do 20.4.2020
     

2. Pro všechny ostatní studenty platí standartní podmínky a ceny dle podmínek KaM JU.

 

 

Ing. Ivan Hájek

Ředitel KaM JU

V Českých Budějovicích, 26.3.2020