Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 20. 11. 2019 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., diplomy nově jmenovaným docentům.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., z Pedagogické fakulty JU
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., byla s účinností od 1. srpna 2019 jmenována docentkou pro obor „Pedagogická psychologie“ a obhájila habilitační práci na téma „Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci“.

doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., ze Zemědělské fakulty JU
doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., byla s účinností od 15. října 2019 jmenována docentkou pro obor „Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat“ a obhájila habilitační práci na téma „Vybrané aspekty kvality a zdravotní nezávadnosti mléka“.

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D., ze Zemědělské fakulty JU
doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D., byla s účinností od 15. října 2019 jmenována docentkou pro obor „Speciální produkce rostlinná“ a obhájila habilitační práci na téma „Variabilita obsahových a vybraných funkčních vlastností hlízových bílkovin brambor v rámci rodu Solanum“.