Rektor Jihočeské univerzity a zástupci vedení JU v Arménii

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. a paní prorektorka pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. byli v pondělí 4. 11. 2019 přijati rektorem Arménské státní pedagogické univerzity (ASPU) panem prof. Dr. Rubenem Mirzakhanyanem a dne 6.11.2019 rektoři podepsali Memorandum of Understanding.

Během setkání byla prodiskutována spolupráce mezi JU a ASPU, zejména v oblastech týkajících se pedagogiky, psychologie a teologie a panu rektorovi JU byl udělen čestný doktorát. Slavnostního obřadu se zúčastnili i členové Vědecké rady ASPU a další hosté. V úterý 5. 11. 2019 následovala audience u hlavního biskupa a duchovního vůdce Arménské apoštolské církve Garegina II (katolikos všech Arménů) v jeho sídle ve městě Vagharshapat (Etchmiadzin). Dne 6.11. 2019 bylo oběma rektory podepsáno tzv. Memorandum of Understanding o spolupráci mezi JU a ASPU a následovalo setkání s děkany jednotlivých fakult a diskuze o možnostech konkretizování spolupráce mezi oběma institucemi jako jsou např. společné projekty, mobilita studentů a zaměstnanců i nabídka letních škol. V rámci pracovní cesty do Arménie proběhne také schůzka s JUDr. Bedřichem Kopeckým, velvyslancem ČR v Arménii, který vztahy obou zemí v oblasti vzdělávání a výzkumu podporuje.