Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

Na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v současné době probíhá výzkum JUPSYCOR (Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR), který je zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání běžných lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice.

Cílem výzkumu je shromažďovat výpovědi respondentů, sledovat vývoj v čase a poskytnout podklady pro psychologickou praxi, ale také pro účinnou péči o nejohroženější skupiny obyvatel.

Projekt koordinuje a garantuje tým Oddělení psychologie Katedry pedagogiky a psychologie PF JU ve spolupráci s dalšími akademickými a odbornými institucemi.

Zúčastněte se výzkumu a pomozte popsat, jak epidemie koronaviru ovlivňuje naše chování a prožívání.

Veškeré informace najdete na webových stránkách: http://jupsycor.cz.