Prohlášení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k soukromým aktivitám doc. Martina Konvičky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) se zcela distancuje od soukromých aktivit doc. Martina Konvičky, které nijak nesouvisejí s výkonem jeho zaměstnání u JU.

Jihočeská univerzita se prostřednictvím některých svých představitelů v minulosti opakovaně ohrazovala proti formě, jakou doc. M. Konvička prezentuje své názory navenek, nikoliv proti samotnému obsahu těchto názorů, které jsou výrazem osobního přesvědčení doc. M. Konvičky. JU bude do budoucna řešit soukromé aktivity doc. M. Konvičky a vyjadřovat se k nim pouze tehdy, pokud by v rámci těchto aktivit doc. M. Konvička porušil pracovněprávní povinnosti, jež vůči JU má.