Prezident republiky jmenoval doc. Tomáše Machulu rektorem Jihočeské univerzity

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý 5. dubna 2016 na návrh Akademického senátu JU doc. Tomáše Machulu, Ph.D., Th.D., rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Předání jmenovacího dekretu se uskutečnilo při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Docent Tomáš Machula byl jmenován rektorem Jihočeské univerzity pro funkční období 2016-2020.