Pracovní návštěva rektora Libora Grubhoffera u Svatého stolce

Rektor Libor Grubhoffer zamířil na pracovní cestu do Vatikánu, během níž se zúčastnil také audience u papeže Františka.

Profesor RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vykonal ve dnech 26.-29.10.2015 pracovní návštěvu Svatého stolce, během které se zúčastnil zahájení mezinárodní konference pořádané Papežskou radou pro mezináboženský dialog na Papežské gregoriánské univerzitě, jednal na Papežské radě pro rodinu, Papežské radě pro kulturu a Papežské radě pro spravedlnost a mír. Dále se setkal s představiteli Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského a Papežské koleje Nepomucenum. 
V den českého státního svátku 28.10. se zúčastnil i Generální audience Jeho Svatosti papeže Františka na Svatopetrském náměstí.

 

FOTO 1: V den českého státního svátku 28.10.2015 rektor JU spolu s chotí a velvyslancem J.E. Pavlem Vošalíkem uctili památku kardinála Berana.

FOTO 2: Libor Grubhoffer u českého národního oltáře sv. Václava ve Svatopetrské bazilice

FOTO 3: Libor Grubhoffer u hrobu kardinála Berana v podzemí Svatopetrské baziliky