Orientační Týden 2021

Orientační týden se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích koná od pondělí 8. do pátku 12. února 2021.


Orientační týden je úvodním týdnem pro výměnné studenty na JU před zahájením nového semestru. Pomáhá studentům (z programu Erasmus + a další krátkodobých programů) s nezbytnou administrativou a poznáváním kampusu a města. Během orientačního týdne mají studenti možnost poznat další výměnné i místní studenty, užít si volnočasové aktivity a dozvědět se více o svém novém domově!

Tentokrát JU očekává příjezd přibližně dvaceti studentů z různých zemí světa - například ze Španělska, Turecka, Itálie, Portugalska, Německa či Francie a studenti, kteří se orientačního týdne nemohou zúčastnit osobně, mají možnost se zapojit online!

Vítejte naši noví studenti!