O funkci rektora Jihočeské univerzity se ucházejí tři kandidáti

Volební komise Akademického senátu Jihočeské univerzity zveřejnila dne 21. prosince 2015 jména kandidátů, kteří do druhé volby vyjádřili souhlas s kandidaturou na funkci rektora Jihočeské univerzity pro volební období 2016 – 2020.

Kandidáty jsou:

  • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Filozofická fakulta
 
  • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Přírodovědecká fakulta
 
  • prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., Fakulta rybářství a ochrany vod
 

Představení kandidátů se uskutečnilo v pondělí 4. ledna 2016 od 14 hodin v aule JU. Samotná volba rektora se bude konat 12. ledna ve 14 hodin.

Rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU, který má 40 členů. Ty tvoří zástupci všech osmi fakult univerzity, každá fakulta je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

Volba kandidáta na funkci rektora probíhá tajným hlasováním. Volba může mít nejvýše tři kola. Do druhého a třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů může postoupit z prvního kola i více kandidátů. Návrh kandidáta na funkci rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu, tj. minimálně 21 senátorů.

První volba se konala 8. prosince. Akademický senát volil ze dvou kandidátů, kterými byli současný rektor JU prof. Libor Grubhoffer a děkan Zemědělské fakulty JU prof. Miloslav Šoch. V žádném ze tří kol nezískal ani jeden z kandidátů potřebnou nadpoloviční většinu hlasů a kandidát na funkci rektora nebyl zvolen.

Oficiální oznámení volební komise AS JU a další materiály související s volbou kandidáta najdete na stránce Akademického senátu.