Novým děkanem Teologické fakulty byl zvolen Rudolf Svoboda

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 30. března 2016 na svém zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana TF. Novým děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity byl zvolen doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.