Nové studijní programy - nové šance na přijetí ke studiu a to ještě letos!

Rádi bychom vám oznámili, že některé naše fakulty otevírají nová kola přijímacích řízení do akademického roku 2019/2020. Na výběr jsou převážně čerstvě akreditované studijní programy.

Na Ekonomickou fakultu se můžete hlásit do 23. 8. 2019 na nové bakalářské programy: Ekonomiku a management, Management regionálního rozvoje a Analýza v ekonomické a finanční praxi. První dva nové programy lze studovat v prezenční i kombinované formě a program Analýza v ekonomické a finanční praxi pouze v prezenční formě.

Na Filozofickou fakultu se můžete hlásit do 30. 8. 2019, a to na všechny nabízené bakalářské a magisterské programy a do doktorského studijního programu Archeologie.

Na Teologickou fakultu se můžete hlásit do 31. 7. 2019 a to na všechny nabízené studijní programy.

Zemědělská fakulta nabízí možnost podání přihlášek do 15. 8. 2019 na všechny nabízené programy.

Zdravotně sociální fakulta otevřela nový program zaměřený na vzdělávání dětských sester. Přihlášky můžete posílat do 10. 8. 2019.

Více informací naleznete na internetových stránkách příslušných fakult. 

Držíme vám palce a těšíme se na vaše přihlášky.