Moderní archeologie a dějiny

Přihlášky do kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je možné podávat do 24. 1. 2020.

Účastníci budou seznámeni se současnými trendy a poznatky archeologie a možnostmi, jež studium hmotných a environmentálních pramenů přináší pro poznání minulosti. Tematicky se kurz neomezuje pouze na dějiny pravěku, ale představuje archeologii jako obor přispívající také k poznání dějin mladších či dokonce moderních. Důraz je kladen na aplikaci poznatků ve výuce na středních školách a dostupné informační zdroje využitelné v edukaci.

Kurz je nabízen v rámci akreditace MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Vzdělávací program je organizován formou jednodenního semináře děleného do bloků:

Hmotné prameny, historie a dějiny
Bioarcheologie: minulost člověka pohledem přírodovědy
Archeologie není pouze o „kopání“ aneb stručné představení výzkumu krajiny
Zvířecí kosti a rostliny jako staré kroniky
Středověká archeologie: okno do každodenního života
Archeologie 20. století
Dostupné informační zdroje

Přihlášení do 24. 1. 2020
Platba poplatku 500,- Kč do 31. 1. 2020

Doplňující informace, podání přihlášky naleznete zde.