Letos poprvé zdravější Vánoce. Díky omega 3 kaprovi z jižních Čech - výsledky projektu vědců z FROV JU

Český rozhlas (Rádio Česko) odvysílal dne 24. listopadu 2011 rozhovor s ředitelem VÚRH FROV JU doc. Pavlem Kozákem. Tématem rozhovoru byly výsledky projektu vědců z FROV JU zaměřeného na zlepšení kvality kapřího masa.

Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích našli metodu, jak mít kapra s masem tak zdravým, že si prý nezadá s mořskými rybami. Jeho maso obsahuje vyšší množství omega 3 mastných kyselin, které snižují hladinu cholesterolu, ovlivňují srdeční činnost a mají na lidský organismus další blahodárné účinky.

Odborníci vyvinuli krmení, díky kterému má kapr kvalitnější maso.

„Jedná se o naprosto normálního kapra a pouze poslední sezóny on je krmen místo obilím klasickým obilím, což je používáno v té normální technologii odkrmu kapra, tak je odkrmován speciální směsí,“ řekl Rádiu Česko ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Zvýšení množství omega 3 mastných kyselin není na úkor jiných vlastností masa. „Maximálně může dojít vzhledem k obsahu směsi ke snížení celkového obsahu tuku, což není nijak závadné,“ upozornil Kozák.

Aby superzdravého kapra mohli chovat majitelé chovných rybníků, musí s univerzitou uzavřít licenční smlouvu. Celý technologický postup je totiž patentován. Rybníkáři musí ale splnit podmínku: rybník musím mít dostatek přirozené potravy.

Před letošními Vánocemi se zdravější kapr objeví na trhu. Jedná se o pilotní zavádění na trh.

„Celkově máme připraveno zhruba asi 1-1,5 tuny tohoto kapra. Bude prodáván pouze na dvou prodejních místech, a to u výrobce a také u nás na fakultě v Českých Budějovicích,“ uzavřel Kozák.

To, že lidem konzumace kapra z jihu Čech skutečně může zlepšit zdraví, potvrdily výzkumy na pacientech po kardiovaskulární operaci.

„Tito nemocní v rámci své lázeňské léčby dostávali do té diety ještě tohoto kapra,“ upřesnila v našem vysílání vedoucí pracoviště preventivní kardiologie Kardiocentra pražského IKEMu Věra Adámková.

„Omega 3 mastné kyseliny mají velmi pozitivní efekt na tukové spektrum v krvi nemocných, mají velmi pozitivní efekt na zánětlivé parametry a mají velmi pozitivní efekt na imunitní odpověď organismu. My jsme také v té fázi hodnotili nejenom tedy tuky, ale také laboratorní známky zánětu a u těch nemocných, kteří měli tohoto kapra v té dietě, tak došlo k výraznému snížení zánětlivých parametrů laboratorně, nikoliv subjektivně, ale opravdu objektivně na hodnoty,“ uzavřela Adámková.

Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích krmí kapry speciální směsí a pak mají zdravé maso. Mluvíme s ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického univerzity Pavlem Kozákem a vedoucí pracoviště preventivní kardiologie Kardiocentra

Záznam rozhovoru ze stránek Českého rozhlasu - Rádia Česko

Autor:  Dana Votýpková (dnv), Marián Vojtek (mvo)