KTT JU zajistila financování na výzkum onemocnění COVID 19

Tři projekty ve výši cca 7 mil. Kč uspěly ve výzvě COVID v rámci TAČR GAMA projektu.

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity na podzim loňského roku získala projekt v programu TAČR GAMA. Projekt je zaměřen na Proof-of-concept aktivity.

Technologická agentura ČR zareagovala velmi flexibilně na současnou pandemickou situaci a vyhlásila extra výzvu, která dovolila běžícím projektům podat žádosti na dílčí projekty zabývající se tématikou epidemie nemoci Covid 19. V rámci žádosti o změnu bylo umožněno navýšit rozpočet až o 50%. Šlo o velmi rychlou záležitost a díky rychlé reakci vědeckých pracovníků podala KTT zmíněnou žádost s pěti projekty s různorodým zaměřením. Projekty byly z oblasti lékařského inženýrství, se zaměřením na testování nákazy a jeho zefektivnění. Dále se jednalo o projektové záměry z oblasti materiálového inženýrství, statistického modelování a také z oblasti finanční ekonomie, a sice z pohledu pomoci MSP v oblasti účetnictví. 

Podpořeny budou tři z nich a to konkrétně:

název projektu: Optimalizace citlivosti testování COVID-19, hlavní řešitel: dr. Chmelař (Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta)
název projektu: Matematické modelování epidemie COVID-19 v ČR, hlavní řešitel: doc. Berec (Ústav matematiky, Přírodovědecká fakulta)
název projektu: Antivirové povrchy pro zdravotnický materiál, hlavní řešitel: dr. Kratochvíl (Ústav fyziky, Přírodovědecká fakulta)

V rámci těchto projektů se KTT podařilo zajistit financování ve výši cca 7 mil. Kč na výzkum týkající se onemocnění COVID 19.