Jihočeská univerzita vyhlásila ceny JU Innovation

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 14 hodin se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti rektorátu Jihočeské univerzity první slavnostní předání cen JU Innovation. Za účasti vedení Jihočeské univerzity byly oceněny nejlepší inovativní výsledky vědeckých a výzkumných projektů univerzity, a to napříč všemi obory.

Kancelář transferu technologií JU založila interní soutěž o nejlepší inovaci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem této soutěže je zhodnocení a ocenění nejlepších inovativních výsledků vědy a výzkumu bez ohledu na jejich zaměření.

Soutěže se mohli zúčastnit nejen studenti, ale i akademičtí a vědečtí pracovníci, postdoktorandi a vedoucí pracovníci, kteří pracují nebo studují na Jihočeské univerzitě. Nakonec bylo do soutěže přihlášeno 5 projektů. „Účastníci mohli přihlašovat výrobky, technologické postupy i služby, tedy vše z oblasti duševního vlastnictví, které zahrnuje jak průmyslově právní ochranu, tak autorskoprávní ochranu. Podmínkou bylo, aby projekt a jeho výsledek byly zcela nové a měly nebo mohly mít budoucí komerční potenciál,“ upřesňuje RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., vedoucí Kanceláře transferu technologií JU. Podané projekty hodnotili členové Rady pro komercializaci Jihočeské univerzity.

Rada pro komercializaci Jihočeské univerzity posuzovala celkem pět projektů a rozhodla o následujícím pořadí:

1. místo: Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru:

 • Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D. a PhDr. Milan Novák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
 • Technické řešení se zabývá dálkovým ovládáním řídících ovladačů (potenciometrů) analogových hudebních zesilovačů. Je konstruováno ve formě externího zařízení. Zásadní výhodou je, že na trhu neexistuje podobné zařízení umožňující dálkovou regulaci zařízení bez zásahu do vnitřní konstrukce zesilovače.
 • ČR patent č. 307875, udělený užitný vzor č. 32167, evropský patent v řízení 5243/18 (04.03.2019)

 

2. místo: Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě:

 • Ing. Jano Regenda, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod
 • Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě, přináší možnost aerace a oxygenace vody v rybářské kádi bez potřeby těžkého závaží a jakéhokoliv lovení ryb. Cílem tohoto zařízení je zlepšit welfare ryb při krátkodobém skladování v rámci výlovů rybníků anebo při prodeji ryb. Velkou výhodou je, že aerační vložku je možné umístit do stávajících rybářských kádí bez jakékoliv další úpravy.
 • ČR patent č. 308381 

 

3. místo: Sada pro odhalení virové nákazy COVID 19:

 • Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D. a prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Zemědělská fakulta
 • Sada zahrnuje odhalení virové nákazy SARS-CoV-2 a zahrnuje vybavení vhodné pro využití metody LAMP, která je rychlá, jednoduchá a dostatečně sensitivní a není potřeba nákladných laboratorních vybavení.
 • udělený užitný vzor č. 34900

 

4. – 5. místo: Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem

 • doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček a Ing. František Lorenc, Ph.D., Zemědělská fakulta
 • Díky inovovanému postupu dojde ke vzniku charakteristického černého česneku se zvýšenou antioxidační aktivitou bez nepříjemného zápachu a ostré chuti.
 • ČR patent č. 308653

 

4. – 5. místo: Černý česnek s antioxidační aktivitou

 • doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. a kol., Zemědělská fakulta
 • udělený užitný vzor č. 34375

 

Kancelář transferu technologií stanovila, že do prvního ročníku soutěže JU Innovation mohli účastníci přihlásit projekty z let 2016–2020. „Důvodem bylo mimo jiné i to, že v tomto období na Jihočeské univerzitě probíhal projekt na podporu a rozvoj proof of concept aktivit. Univerzita v něm v rámci projektové soutěže od Technologické agentury ČR získala finanční dotaci, díky které podpořila celkem 12 dílčích projektů. Z nich vzešly velmi zajímavé výsledky. A právě některé z nich se ucházely o ocenění JU Innovation,“ vysvětluje důvody zvoleného období doktorka Štemberková.

V uplynulých dvou letech proběhly nulté ročníky, kdy se do soutěže přihlásil vždy jen jeden uchazeč a z toho důvodu byla soutěž následně zrušena, protože by se nejednalo o soutěž.