Jihočeská univerzita uspořádala osvětový workshop o HR Award

Jihočeská univerzita v rámci získaného ocenění HR Award uspořádala 13.11.2019 osvětový workshop v prostorách hotelu Clarion, kde kromě zástupců institucí, které se zabývají HR Award, vystoupili i zahraniční hosté z rakouské a finské univerzity, aby se podělili o zkušenosti a možnosti využití ocenění.

Program workshopu byl rozdělen do dvou bloků. Dopolední prezentace probíhala v angličtině a byla určena zástupcům vedení univerzity, vedení fakult a hostům z ostatních univerzit. Odpolední program navázal v češtině a byl věnován všem pracovníkům univerzity a hostům z ostatních univerzit.

Program zahájil svým projevem rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. Prvním blokem nás provedl proděkan pro zahraniční vztahy z FROV JU, doc. Ing. Žlábek, Ph.D. a zároveň i představil JU a její zapojení v HR Award a zahraniční hosty. Zástupci JU se shodli, že držitelství ocenění zvýší prestiž a atraktivitu univerzity pro výzkumné pracovníky v ČR i v zahraničí a je důležitým krokem pro její budoucnost.

Prvním zahraničním hostem byla Dr. Giulliana Sabbatini (Fachhochschule Technikum Wien), která hovořila o důležitosti zapojení výzkumných pracovníků, nastavení měřitelných cílů, stanovení odpovědnosti a nezbytnosti využívání loga v interních dokumentech a mimo jiné uvedla: „V implementační fázi je nezbytná transparentnost směrem k Evropské komisi, partnerům a hodnotitelům. Potřebné informace musí být dostupné na webových stránkách instituce.“

Dále pozvání na workshop přijal Jarmo Okonnen z University of Oulu. Univerzita získala ocenění HR Award již v roce 2014 a má na svém kontě několik výrazných úspěchů v oblasti výzkumu. „Náš HR program jsme postavili mj. na budování značky zaměstnavatele (employer branding) a podpoře vedoucích pracovníků formou odměn. Klademe také důraz na úspěšný a transparentní nábor zaměstnanců, využíváme zejména webové stránky pro umístění inzerátů, zveřejňování grantů a trainee programů.“ Svou prezentaci uzavřel slovy: „Svět se mění, musíme zůstat v popředí. Univerzity hrají klíčovou roli pro úspěch svých regionů.“

Odpolední část workshopu otevřel svým proslovem pan rektor JU. Základní informace o programu a českých hostech poskytla vedoucí personálního útvaru Ing. Vlasta Doležalová. Za JU k tématu prezentovala vedoucí projektového útvaru, Bc. Lucie Brucknerová: „Ocenění umožní propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací a přinese zvýhodnění v získávání finančních prostředků na výzkum.“

Z tuzemských hostů vystoupila Mgr. Zuzana Maršálková za EURAXESS ČR, který je celoevropskou sítí servisních center zřízenou při Evropské komisi v roce 2003. Zdůraznila, že implementace HR Award přináší opravdové změny v oblasti HR a uznání ze strany výzkumných pracovníků a doporučila: „Zveřejňujte dosažené úspěchy v oblasti HR s uvedením dopadů na jednotlivé skupiny příjemců.“

Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D. (CEITEC) zdůraznila důležitost péče o lidské zdroje ve vědě. „V implementační fázi jsme se zaměřili na formalizaci stávajícího kariérního systému ve formě opatření ředitele. Máme kariérní systém, který řeší kariérní postup, kariérní rozvoj a případnou změnu kariéry. Sestavili jsme kategorizaci pozic pro kariérní rozvoj, který je podporován mj. poskytováním konzultací, účastí na stážích, mentoringem a jmenováním ombudsmana.“

V závěru setkání se přítomní prezentující shodli na důležitosti využívání ocenění HR Award, poskytování informací a vzájemné spolupráce mezi jeho držiteli.