Informace o přidělování ubytování studentům 2. a vyšších ročníků

Koleje a menzy JU zveřejnily informaci o přidělování ubytování v následujícím semestru 2015/16.

Týká se studentů 2. a vyšších ročníků prezenční formy studia včetně navazujícího studia, doktorandů a zahraničních studentů ve standardní době studia prodloužené maximálně o jeden rok k datu 27. 3. 2015. Rovněž se vztahuje i na studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia, pokud již byli k tomuto datu přijati.

Žádosti lze podat elektronicky na adrese: http://koleje.jcu.cz/ po přihlášení do systému AT-Koleje (pouze ze sítě JU nebo přes VPN), popřípadě písemnou formou (formulář je k dispozici na recepci každé koleje, odevzdává se tamtéž) v době od 1. 4. do 30. 4. 2015. Pořadník sestavený na základě kritéria dojezdnosti bude vyvěšený na stránkách http://kam.jcu.cz a na recepci každé koleje v pátek 15. 5. 2015.

Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.
K1 a K2 Jiří Pražák (K1, 1. patro č. 1, e-mail: prazak@jcu.cz, telefon: 38 777 41 01)
K3 a K4 Eva Neubauerová (K4, přízemí č. 2, e-mail: evan@jcu.cz, telefon: 38 777 44 01)
K5 a K6 Šárka Tůmová (K5, přízemí, e-mail: tumova@jcu.cz, telefon: 38 777 45 01)

Kompletní informace a podmínky pro získání ubytování najdete ZDE