Hudební základní škola ve Freistadtu se stala Fakultní školou Pedagogické fakulty JU

Zástupci Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Neue Mittelmusikschule Freistadt podepsali 14. prosince 2016 smlouvu o partnerství.

Freistadtská hudební škola, která vzdělává budoucí hudebníky do čtrnácti let, se tak stala další oficiální Fakultní školou Pedagogické fakulty – tedy školou, která úzce spolupracuje s katedrou germanistiky PF JU při přípravě budoucích učitelů němčiny.

Studenti budějovické germanistiky absolvovali již v několika posledních letech část své pedagogické praxe ve freistadtské škole, mimo jiné také při výuce němčiny v kurzech pro mladistvé imigranty. Smlouvu podepsal děkan PF JU Michal Vančura a ředitel Neue Mittelmusikschule Freistadt Peter Beyer.

Více informací si můžete přečíst a poslechnout v reportáži Českého rozhlasu České Budějovice.