Další kniha autora ze ZF ve vydavatelství Elsevier

Elsevier, přední světové vydavatelství odborné literatury, vydalo v ediční řadě Academic Press knihu Mineral Composition and Radioactivity of Edible Mushrooms, jejímž autorem je prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. z Katedry aplikované chemie. Kniha navazuje na předchozí publikaci Edible Mushrooms: Chemical Composition and Nutritional Value stejného autora, vydanou Elsevierem v roce 2016.

Kniha shrnuje dosud rozptýlené soudobé poznatky o faktorech ovlivňujících obsah a kumulaci výživově příznivých majoritních i stopových prvků, zdravotně rizikových  a desítek dalších prvků v  pěstovaných a volně rostoucích druzích jedlých hub, jejichž biologické role jsou zatím jen omezeně objasněny. Samostatná kapitola je věnována přirozené radioaktivitě hub i kontaminaci po haváriích jaderných elektráren v Černobylu a Fukušimě.

Rozsah je 369 stran, 49 tabulek, 3 obrázky, 20 fotografií hub, téměř 500 citovaných prací. ISBN 9780128175651 (tištěná verze) a 9780128176061 (elektronická verze).