Přírodovědecká fakulta hostila 1st Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

Ve dnech 29. 11. - 2. 12. 2011 se konalo na zámku v Nových Hradech 1.Visegradské Sympozium o strukturní systémové biologii, které organizovaly Přírodovědecká fakulta JU ve spolupráci s Jagellonskou Univerzitou v Krakově, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Univerzitou v Szegedu. Sympozium bylo zaměřeno na výzkum a aplikace výpočetních a spektroskopických metod při studiu biologických systémů na molekulární úrovni.

Konference byla zahájena prorektorem pověřeným vedením JU prof. RNDr. Tomášem Polívkou, Ph.D., který srdečně přivítal účastníky z Velké Británie, Švédska, Francie, Švýcarska, Rakouska, ČR a z partnerských pracovišť ze zemí Visegrádské čtyřky, a vyjádřil přání, aby   unikátní prostředí novohradského zámku stimulovalo vědecké diskuze a prohloubila se spolupráce nejen mezi partnerskými institucemi. Sympozium se skutečně neslo ve velmi neformálním a přátelském duchu, umocněném společným ubytováním a stravováním účastníků v prostorách zámku. Škála prezentovaných metod a výsledků byla velmi široká, od kvantově chemických výpočtů přes molekulárně dynamické simulace biomolekul po experimentální spektroskopické metody použité při výzkumu biologických systémů.

UFB_vysegrad1.jpg

Skupinové foto účastníků 1. VSSSB před zámkem v Nových Hradech, foto PřF JU

Tato konference navazovala na tradici mini sympozií ("Mini-symposium on computation of interactions in biological systems") iniciovaných Dr. Babakem Minofarem, která se uskutečnila v roce 2009 v Nových Hradech a 2010 v Szegedu. Letošní ročník byl podporován národní infrastrukturou C4SYSBIO-Centrum pro systémovou biologii a organizován za finanční podpory visegradského fondu doc. Rudigerem Ettrichem z Přírodovědecké fakulty JU a Akademie věd ČR ve spolupráci s prof. Janem Urbanem z Univerzity Komenského v Bratislavě, prof. Martou Pasenkiewicz-Gierulou z Jagellonské Univerzity v Krakově a prof. Imre G. Csizmadiou z Univerzity v Szegedu.

UFB_vysegrad2.jpg

Přednáška prof. Marty Pasenkiewicz-Gieruly, foto PřF JU

UFB_vysegrad3.jpg

Diskuze u posterů, foto PřF JU

Letošní sympozium zároveň symbolizovalo pro novohradské pracoviště JU premiéru svého působení na Přírodovědecké fakultě, pod kterou budou univerzitní aktivity biofyzikálních a biochemických pracovišť na zámku od nového roku patřit. Od 1. 1. 2012 budou na zámku v Nových Hradech úzce spolupracovat Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR, v.v.i., který vlastní a spravuje objekt zámku, a Přírodovědecká fakulta, která v prostorách zámku udržuje společné i vlastní laboratoře a na které jsou akreditovány všechny stupně studia biofyziky. Další objekt areálu AV v Nových Hradech, biotechnologická hala, bude od nového roku provozován Fakultou rybářství a ochrany vod. Integrace novohradských pracovišť do Přírodovědecké fakulty je logický krok, který má do budoucna výrazně zlepšit vzájemnou spolupráci  v rozvoji přírodovědných oborů na této fakultě.

Další pokračování této putovní konference se uskuteční pod názvem 2nd Visegrad Symposium on Structural Systems Biology v červnu příštího roku v Maďarsku.

Další informace najdete na stránkách sympozia

Zdroj: doc. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU