Informace pro vyjíždějící studenty - pracovní stáž

Pohotovostní linka - Emergency call
Pohotovostní linka: +420 702 027 176, pro studenty a zaměstnance JU, kteří se ocitnou v mimořádné situaci v zahraničí
Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže: pokyny k řešení situace koronavirové pandemie
BREXIT: Informace k výjezdům Erasmus+ do Velké Británie po 1. 1. 2021
On-line jazyková podpora
Absolvenstká stáž
Kvalifikační podmínky
Podmínky účasti
Výběrové řízení
Byl/a jsem vybrán/a a co teď?
Jak si vyhledat stáž?
Před tím než si začnete vybírat organizaci, firmu nebo instituci, na které budete absolvovat svou pracovní stáž kontaktujte svého fakultního koordinátora, který vám může poskytnout vhodné kontakty. Dále můžete využít nabídky na níže uvedených odkazech či našich partnerských center.
Před odjezdem
Během pobytu
Povinnosti po návratu
Finanční podmínky
Důležitá upozornění
Aktuality
Formuláře
Přehled souvisejících odkazů