Dodatek k diplomu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uděluje všem absolventům Dodatek k diplomu zdarma a automaticky od roku 2005. Dodatek k diplomu dodržuje model vytvořený Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEEPES. Je vydáván ve dvou jazycích - češtině a angličtině.

Dodatek k diplomu obsahuje status úspěšně ukončeného studia, seznam předmětů hodnocených podle ECTS a počet kreditů udělených za jednotlivý kurz. Dodatek obsahuje také informace o předmětech vykonaných v zahraničí, bakalářské či magisterské práci, obhajobě práce, o závěrečných státních zkouškách a celkovém hodnocení studijních výsledků. Dodatek k diplomu poskytuje stručný popis systému českého vysokého školství.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad dodatku k diplomu