• Úvod
  • Univerzita
  • Rozvoj
  • Projekty
  • Ukončené projekty
  • Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží (Postdok_JU)

Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží (Postdok_JU)

Název projektu

Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží (Postdok_JU)

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/30.0006

Termín realizace projektu je od 1.7.2012 do 30.6.2015.

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Anotace

Projekt je cílen na uplatňování absolventů doktorských studijních programů, jejich dalšímu kariérnímu rozvoji a na vznik nových postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Prostředkem je vytvoření 19 postdoktorandských pozic a podpora stáží každého postdoka. Důraz bude kladen na výběr externích postdoktorandů. Každý zároveň absolvuje stáž na špičkovém zahraničním pracovišti, což se promítne jak na VaV činnosti, tak do výuky. To bude mít zásadní kvalitativní dopad nejen na studenty VŠ, ale také na celou výzkumnou komunitu, protože zvýší její kvalitu, posílí mobilitu, přinese inspiraci a nové metody ze zahraničí, posílí soutěživost a efektivitu práce. Projekt vychází z IPRM a bezprostředně navazuje jak na OP VaVpI, tak OP ŽP realizované žadatelem.

Podrobnější popis

Klíčové aktivity mají za cíl podporu cílových skupin prostřednictvím uplatnění začínajících výzkumných pracovníků, absolventů doktorských studijních programů, na pozicích postdoků. Aktivity podporují rozvoj stávajících výzkumných týmů, které mají jasnou náplň práce a jasné výstupy směrem k rozvoji lidských zdrojů ve VaV, doplněním týmu o postdoka. Konkrétně se jedná o 7 klíčových aktivit: 1) Realizace výběrových řízení na obsazení pozic postdoků 2) Vytvoření postdoktorandských pozic na Fakultě rybářství a ochrany vod 3) Vytvoření postdoktorandských pozic na Přírodovědné fakultě 4) Vytvoření postdoktorandských pozic na Ústavu fyzikální biologie 5) Vytvoření postdoktorandských pozic na Zemědělské fakultě 6) Vytvoření postdoktorandských pozic na Filosofické, Pedagogické a Ekonomické fakultě a klíčová aktivita 7) Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem.

Projekt zároveň podporuje postdoky v absolvování stáží na významných evropských i světových pracovištích za účelem získání zkušeností ve VaV v zahraničí, zapojení se do mezinárodní VaV spolupráce a navázání mezinárodních kontaktů a následného zúročení získaných zkušeností; podporu získávání zkušeností v praxi v oblastech aplikovaného výzkumu za účelem následného uplatnění postdoků v oblastech souvisejících s aplikovaným VaV a zaváděním inovací v oborech náročných na znalosti. Projekt je unikátní příležitostí posílit špičkový VaV na naší instituci, navázat na realizované projekty OP VaVpI i OP ŽP a působením na cílovou skupinu výrazným způsobem posílit její konkurenceschopnost v globálním měřítku.

Výstupem projektu budou vlastní výzkumné práce postdoků a realizace stáží postdoktorandů. Formou působení postdoka a mentora na JU, a dále formou organizace odborných stáží, účasti na konferencích či podporou krátkodobých pracovních pobytů na špičkových pracovištích VaV dojde k přenosu klíčových znalostí a kompetencí na cílové skupiny. Tento přenos proběhne jak v rámci běžné výukové činnosti, vedení studentských prací, pořádání workshopů, seminářů, zapojení do letních škol jednotlivých postdoků, to vše ve smyslu práce se skupinou VŠ studentů, tak v rámci jejich vědecké práce v rámci jednotlivých týmů, i v rámci zapojení do každodenního života pracoviště. 

Výdaje projektu

  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 245 351,75 Kč
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
  • Celkové výdaje projektu: 90 245 351,75 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1