• Úvod
  • Univerzita
  • Rozvoj
  • Projekty
  • Ukončené projekty
  • Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Název projektu

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ 

Číslo projektu

CZ.1.07/2.4.00/12.0082

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.4 Partnerství a sítě

Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě pracovišť, která budou spolupracovat na vytvoření mechanismu přenosu nových, převážně ekologicky zaměřených nebo z ekologických poznatků vycházejících technologií do praxe. Vzdělávání pracovníků sítě veřejných výzkumných institucí AV ČR a Jihočeské univerzity v ČB v problematice přenosu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry se uskuteční prostřednictvím základního kurzu TTM-J. Dalším cílem projektu je vyškolit technologické skauty v pokračovacím kurzu TTM-S. Jedná se o výzkumné pracovníky, kteří aktivně vyhledávají na svých pracovištích ty objevy a inovativní přístupy, které vykazují potenciál pro následnou komercializaci, a podílejí se na tomto procesu. Třetím cílem projektu je vzdělávání budoucích školitelů v nejpokročilejším kurzu TTM-E.

Podrobnější popis

Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ je realizován jako součást nové koncepce Biologického centra AV v Českých Budějovicích, která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. Aby byla současná věda opravdu moderní a konkurenceschopná na evropském fóru, musejí její výsledky vykazovat i komerční potenciál. Tento výukový projekt nabízí pomoc při složitém procesu rozhodování, kterou cestu pro možnou komercializaci objevu nebo vynálezu zvolit, jak ochránit duševní vlastnictví vzniklé v akademické sféře a jak využít možností, které spolupráce s komerční sférou nabízí. Projekt je založen na aktivní spolupráci mezi lektory a posluchači prostřednictvím on-line studia a diskusí nad konkrétními problémy jednotlivých účastníků kurzů. Kurzy jsou koncipovány jako třístupňové – základní, intermediární a pokročilá úroveň. Projekt nabízí i možnosti zahraničních stáží na renomovaných pracovištích zemí EU. 

Výdaje projektu

Celkové způsobilé náklady projektu: 23 342 185,96 Kč

Z toho:

  • ze strukturálních fondů: 19 840 858,07 Kč
  • ze státního rozpočtu: 3 501 327,89 Kč

Užitečné odkazy

Biology Center Cas

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Inovace s přehledem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBDOBÍ 2014-2020

Tipy

Kontaktní osoby:

MUDr. Kateřina Čihařová (ILA, s. r. o., Praha)

věcná manažerka projektu

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 224 813 787

Mob.: 724 007 879

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1